Навчання гештальт-терапії

Гештальт-терапія

Навчання гештальт-терапії в ХІГіП проходить згідно з методологією та стандартами EAGT (European association for Gestalt Therapy) та Етичним кодексом професійної спілки гештальт-терапевтів


Три ступені навчання гештальт-терапії

Навчання складається із декількох ступенів: починаючи від знайомства з методом до поглиблення у професію та тонкощів роботи з різними категоріями клієнтів

І ступінь. Учбово-терапевтична група

I ступінь гештальт-терапії присвячений саморозкриттю, зростанню особистісної самосвідомості та отриманню базового уявлення про гештальт-терапію, як метод

Навчання на першому ступені підходить:

 • психологам, соціологам, психотерапевтам та студентам відповідних спеціальностей
 • тим, хто хоче здобути професійну освіту в гештальт-напрямку
 • всім, хто зацікавлений в особистісному зростанні, підвищенні соціальної компетентності та особистої ефективності
 • всім, хто працює з людьми і хотів би поліпшити якість спілкування (керівні посади, педагоги, люди зі сфери послуг, медики, юристи, HR-фахівці тощо)

Теми навчальних модулів:

 1. Загальне уявлення про гештальт: що таке “гештальт”? Історія винекнення, поняття: організм, «середовище», саморегуляція.
 2. Усвідомлення і експеримент: усвідомлення, як інструмент терапевтичних змін. Творчі методи в гештальт-терапіх.
 3. Контакт і його межі: цикл контакту, способи контакту, творче пристасування.
 4. Механізми переривання контакту. Конфлюенція (в чому різниця між контактом та “злиттям”), інтроекція (установки або цінності?), Проекція (робота зі снами, фантазіями),
 5. Механізми переривання контакту. ретрофлексія (робота з психосоматичним симптомом), дефлексія (тут і зараз або?), еготизм (спеціальна защита, як саме працює?).
 6. Почуття і відчуття (для чого потрібні і як з ними обходитись).
 7. Потреби і бажання (в чому спільність та різність потреб і бажань, види потреб).
 8. Цілісність і відповідальність (принцип холізму, види відповідальності та порушення балансу).
 9. Асиміляція. Індивідуальний стиль гештальт-терапевта.Навчальна програма проходить у форматі учбово-терапевтичної групи та складається з 9 дводенних модулів з періодичністю раз у 1-2 місяці. Також студентам першого ступеню пропонується пройти 10 годин індивідуальної терапії у рекомендованих терапевтів ХІГіП

Після завершення ви отримуєте сертифікат Харківського Інcтітута Гештальта і Психодрами, а також можете продовжити навчання на другому ступені професійної підготовки гештальт-терапевтів/гештальт-консультантів

ІІ ступінь. Базовий курс професійної підготовки

ІІ ступінь професійної підготовки гештальт-терапевтів присвячений безпосередньо поглибленню у вивченні гештальт-терапії як метода

Запрошуємо до навчання тих, хто цікавиться власним професійним та особистим розвитком в напрямку гештальт-терапії — методі, який захоплює своїми актуальними ідеями про кордони та потреби, свободу та відповідальність, усвідомлення та цінність моменту тут-і-зараз

Програма підвищення кваліфікації з підготовки гештальт-терапевтів Харківського інституту гештальту та психодрами відповідає за своєю концептуальною, методологічною, науковою базою міжнародним програмам УСП (ЕАП), EAGT і GATLA

Особливість навчання полягає в тому, що ви навчаєтесь на практиці – разом зі своїми одногрупниками ви вивчаєте та відточуєте на практиці отримані навички протягом всього строку навчання.

Навчання на другому ступені підходить:

⦁ тим, хто хоче здобути кваліфікацію “Гештальт-терапевт”

⦁ тим, хто хоче навчитись гештальт-терапії та практикувати, як психолог, у цьому методі

⦁ тим, хто хоче поринути у філософію гештальт-терапії, інтегрувати її у особисте та професійне життя

Навчання на другому ступені складається з різних частин, кожна з яких спрямована на те, щоб ви отримали більш глибоке уявлення про гештальт-терапію, стали більш професійними в своїх навичках, та розширювали свій особистісний досвід, як майбутній гештальт-терапевт

До процесу навчання і обов’язкових умов входять:

⦁ 600 академічних годин

⦁ Самостійна робота в малих учбових групах (не менше 200 академічних годин)

⦁ 8 лекцій Основи курсу з гештальт-терапії

⦁ написання довгострокових кейсів по роботі з клієнтами

⦁ отримання досвіду індивідуальної терапії (від 80 годин)

⦁ написання протоколів роботи в малих групах

⦁ отримання досвіду групової терапії (від 70 годин)

⦁ участь у науково-практичних конференціях

⦁ отримання супервізії в різних форматах (від 60 годин)

⦁ участь у виїзних інтенсивах (2 інтенсива, з яких один обовязково в очному форматі)

⦁ отримання 2 спеціалізацій на вибір в гештальт-підході

⦁ Участь у Курсі “Пропедевтика психіатрії” (від 30 годин)

Теми навчальних модулів:

1. Історія виникнення і розвитку гештальт-терапії. Основні поняття гештальт-підходу: поле «організм-середовище», контактування, фігура-фон, усвідомлення, цілісність, переживання, саморегуляція, творче пристосування. Феноменологія як спосіб пізнання людського досвіду. Головна суть та принципи феноменологічного підходу. Етика психотерапевтичних стосунків, як запорука гуманістичного підходу у гештальт-терапії.

2. Екзистенційні засади гештальт-терапії. Діалогічні стосунки як терапевтична основа гештальт-терапії. Якісні характеристики діалогічного спілкування: присутність, включення, Я-Ти спілкування, підтвердження визнання, автентичне спілкування. Перепони діалогічного спілкування.

3. Концептуальний погляду на людину як організмічну систему в полі. Контакт в концепції гештальт-підходу: поняття межі контакту; фази контакту та цикл досвіду. Механізми переривання контакту: феноменологічні прояви кожного з механізмів, взаємопов’язаність. Терапевтичні стратегії та інтервенції щодо роботи з механізмами переривання.

4. Теорія self у гештальт-терапії: функції self (функція “id”, функція “ego”, функція “personality”); динаміка self. Self як процес організації контакту у полі «організм-середовище». Особливості функціонування Self в залежності від проживання певного етапу циклу контакту. Порушення функціонування Self. Теорія парадоксальних змін.

5. Асиміляційна зустріч. Робота під супервізією.

6. Експеримент в гештальт-терапії. Правила організації та проведення експерименту. Арт-методи як експеримент в гештальт-терапії: малювання, аплікація, ліплення, рух, робота зі снами, образами, символами тощо.

7. Гештальт-терапія як холістична модель психотерапії. Тілесні феномени (голос, дихання, поза, рухи, вага, внутрішні відчуття в тілі тощо). Поняття психосоматики у гештальт-терапії. Теоретичні моделі виникнення психосоматичних розладів в психотерапевтичній практиці. Психосоматичні симптоми та захворювання. Робота з симптомом у гештальт-підході.

8. Гештальт-терапевт у терапевтичних відносинах. Критерії що визначають зміст понять «психотерапія», «терапевт», «клієнт». Початок терапевтичної практики: етика, контрактування, роль індивідуальної терапії та супервізії в роботі терапевта. Сеттінг як базова умова терапії.

9. Асиміляційна зустріч. Стратегії роботи гештальт-терапевта в різних темах. Супервізія.

10. Концепція розвитку в гештальт-терапії. Травматичний досвід у ранньому дитинстві. Концепція психопатології в гештальт-терапії: невротичний, межовий, психотичний і травматичний рівні функціонування.

11. Гештальт-терапія в роботі з сім’ями. Еволюційно-феноменологічна модель розвитку родини. Етапи розвитку родини та особливості психотерапевтичної допомоги на кожному етапі. Особливості роботи з парами.

12. Робота з втратою, горюванням у гештальт-підході. Феноменологія роботи захисних механізмів у перериванні роботи горя. Травматичний досвід, особливості роботи гештальт-терапевта з травмою.

13. Супервізія. Вирішення терапевтичних завдань у короткостроковій гештальт-терапії/консультуванні.

14. Гештальт-терапія у клінічній практиці. Норма і патологія з точки зору гештальт-підходу. Діагностика в роботі гештальт-терапевта: диференціальна діагностика, DSM-V, психодинамічна діагностика, гештальт-діагностика. Організація командного супроводу «важких» клієнтів.

15. Нейронауки та психотерапія і гештальт-терапія. Вплив особливостей розвитку, життєдіяльності, умов середовища на нейрофізіологію та гуморальну регуляцію людини, функціонування self. Терапія контакту, клієнт-терапевтичні відносини, умови, стратегії та методи гештальт-підходу, як засіб відновлення саморегуляції організму та підвищення якості життя.

16. Екзистенційні виклики сучасності. Гештальт-терапія під час війни та на поствійськовому просторі. Робота зі складними почуттями та станами: провина, сором, образа, знецінення, втрата відчуття власної гідності тощо. Стратегії роботи гештальт-терапевта з труднощами у психологічній адаптації військових та їх близьких під час та після воєнних дій.

17. Клієнт-терапевтичні стосунки. Перенос та контрперенос, прояв феноменологічних ознаки. Особливості роботи з переносом у гештальт-терапії. Етичні норми та правила у гештальт-спільності. Нормативно-правова база, що регулює роботу гештальт-терапевта.

18. Іспит з теорії гештальт-терапії.

19. Супервізія. Попередня оцінка готовності до сертифікаційного показу роботи.

20. Сертифікаційний показ робіт. Завершення курсу.


Тривалість навчальної програми ІІ ступеню за стандартами УСП, AAGT та EAGT – 5 років. Триденні модулі проходять з періодичністю раз на 3 місяці (пятниця, субота, неділя)

Виконання обов’язкових умов студент регулює сам згідно до навчального плану, своїх можливостей та рекомендацій куратора програми

Після проходження повної Програми та успішного виконання всіх обов’язкових умов навчання та захисту кваліфікаційної практичної роботи студенти отримують сертифікат від ХІГіП (Харківський Інститут Гештальту та Психодрами), який відповідає украінським та міжнародних вимогам Украінської Спілки Психотерапевтів (ЕАП) та Європейської асоціації Гештальт-терапевтів, що підтверджує кваліфікацію “Гештальт-терапевт”

До навчальної програми зараховуються студенти з вищою освітою (психологічна або медична (лікар-психолог, лікар-психіатр, лікар-психотерапевт, лікар-невролог, лікар-сексопатолог) і сертифікатом про завершення навчання на І ступені гештальт-терапії після співбесіди з куратором програми

ІІІ ступінь. Підвищення кваліфікації в роботі з різними темами та категоріями клієнтів

ІІІ ступінь навчання гештальт-терапії – присвячена відточенню ваших професійних навичок в роботі з окремими категоріями клієнтів та більш детальному поглибленню у роботу з конкретними темами

Навчання на третій ступені підходить тим випускникам ІІ ступеня професійної підготовки гештальт-терапевтів, які хочуть удосконалити свої професійні навички та майстерність, побачити за роботою метрів світової та української психотерапії, та дослідити свій власний стиль терапевтичної роботи

Навчання на третій ступені – це унікальна можливість стати студентом, отримати досвід індивідуальної терапії та/або супервізії від майстрів світової гештальт-терапії: Джея Левіна, Пітера Філіпсона, Ірени Голуби, Анни Танальської та багатьох інших партнерів та давніх друзів нашого інституту

Програма триває 3,5 роки, і складається з 7 триденних модулів з періодичністю раз на півроку. Після кожного семінару ви отримуєте сертифікат, який підтверджує вашу участь та кількість годин


ІV ступінь. Навчання супервізії

IV ступінь гештальт-терапії – присвячена навчанню супервізії

Навчання на четвертому ступені підходить досвідченим сертифікованим терапевтам, ведучим груп та/або тренерам програм з навчання гештальт-терапії

Навчання на четвертому ступені – це унікальна можливість стати учнем, отримати досвід супервізії та гіпервізії від майстрів світової гештальт-терапії: Дена Блума, Пітера Філіпсона, Ірени Голуби, Софії Верулашвілі, Анни Юдін та інших партнерів та давніх друзів нашого інституту

Програма триває 3 роки, і складається з 9 триденних модулів з періодичністю раз на квартал-півроку


Ознайомтеся з актуальними наборами в групи!