Навчання психодрамі в ХІГіП

Психодрама

Навчання психодрамі в ХІГіП проходить згідно з методологією та стандартами FEPTO (The Federation of European Psychodrama Training Organisations) та Етичним кодексом професійної спілки психодрама-терапевтів


Три ступені навчання психодрамі в ХІГіП

Навчання складається із декількох ступенів: починаючі від знайомства з методом до поглиблення у професію та тонкощів роботи з різними категоріями клієнтів

І ступінь. Навчально-терапевтична група


«Діяти цілюще, ніж говорити».

Психодрама – міжособистісно-орієнтований метод. Його особливість полягає в тому, що людина представляє свої почуття та переживання у групі не лише словами, а й виражає їх через жести, рухи, дії, постановку різних сцен. Ці сцени імітують або створюють заново найрізноманітніші природні та уявні ситуації: конфлікти та співробітництво, зустрічі та прощання, робітники, любовні та дружні відносини. У грі створюється максимально наближена до життя модель взаємин людини зі світом, іншими людьми, самим собою.

I ступінь психодрами присвячений саморозкриттю, відкриттю власної спонтанності, зростанню особистісної самосвідомості та отриманню базового уявлення про психодраму, як метод

“Психодрама показана всім, у кого були чи є батьки” Якоб Леві Морено.


Участь у програмі дає можливість:

 • набути клієнтський досвіду участі у психодраматичній групі (робота у групі за індивідуальним запитом), так і як груповий учасник, отримуючи коментарі щодо психодраматичного методу;
 • познайомитися з методом, випробувати, відчути його на собі та почати розуміти «зсередини»;
 • побачити можливості використання методу психодрами як в індивідуальній (монодрамі), так і груповій роботі з клієнтами;
 • за бажання у майбутньому продовжити більш поглиблене навчання на 2-му професійному ступені освітньої програми з психодрами. У групі ви зможете на собі випробувати та відчути суть психодрами.


Програма адресована учасникам:

 • початківцям професійного шляху у галузі практичної психології; тим, хто цікавиться своїм особистісним розвитком і перебуває в пошуках особистого «Я»;
 • а також фахівцям, які мають досвід практичної роботи та бажають розширити рівень своєї професійної компетентності;
 • бажаючим покращити сімейні стосунки, стосунки з дітьми та оточуючими;
 • тим, хто змінив місце проживання і бажаючим прискорити адаптацію;
 • бажаючим зрозуміти та здійснити свої цілі;
 • тим, хто пережив травму та стрес;
 • усвідомлюючим труднощі в житті та страх перед прийняттям рішення;
 • а найголовніше, що робить кроки назустріч собі, своїм потребам, бажанням, що уможливлює поліпшення якості життя.


Програма курсу з Психодрами ХІГіП:

 1. Знайомство з методом. Визначення цілей учасників. Історія виникнення і становлення методу. Теоретичні основи методу.
 2. Базові поняття і принципи психодрами. ( Спонтанність, теле, креативність, «консерви», реальність, інсайт, катарсис та інші). Структура психодраматичної сесії та її фази, короткі віньєтки.
 3. Техніки психодрами. ( Базові :побудова сцени, введення в роль, дублювання, обміну, дзеркала, додаткові : апарте, самопрезентації, монолог; техніки, по’вязані з минулим і майбутнім, футуропрактика; техніки , по’вязані з поняттям реальності «надреальність» )
 4. Теорія ролей Я.Л. Морено, поняття ролі. Знайомство з рольовими рівнями. Ролі в психодрамі.( Ролі ведучого, ролі учасників)
 5. Групова психотерапія – напрямок психодрами. Група – модель світу. Соціометрія і групова динаміка. «Соціальний атом»
 6. Форми і види психодрами (рольові ігри,імпровізаційні ігри, соціодрама, бібліодрама, аксіодрама, монодрама; інтер та інтра психічна психодрама; центрована на індивіді, групі, темі) – очно в рамках Інтенсива ХІГіП в Карпатах.

Загальна кількість годин – 82.Навчальна програма проходить у форматі учбово-терапевтичної групи та складається з 6 дводенних модулів в очно-заочному форматі: 

1 зустріч онлайн: 08-09.06.24

2,3,4 зустрічі очно: 14-18.07 (в рамках інтенсиву ХІГіП, м. Яблуниця Івано-Франківська область, готель Forest Hill: 14-15.07.24, 16.07-вихідний, 17-18.07.24)

5 зустріч онлайн: 24-25.08.24

6 зустріч онлайн: 21-22.09.24

Онлайн формат: субота-неділя з 10:00 до 18:00 (з перервою на обід).

Очний формат: 14-15.07, 17-18.07 (16.07-вихідний) з 10.00 до 18.30.


Після завершення ви отримуєте сертифікат Харківського Інcтітута Гештальта і Психодрами, а також можете продовжити навчання на другому ступені професійної підготовки психодрама-терапевтів  (зі здобуттям кваліфікації психодраматерапевта).

Запрошуємо до груп людей і психологів, кому важливо себе впізнавати та покращувати якість життя, підвищити кваліфікацію в методі психодрами.


ІІ ступінь. Професійна підготовка психодрама-терапевтів

ІІ ступінь професійної підготовки психодрама-терапевтів присвячений безпосередньо поглибленню у вивчення психодрами як метода

Особливість навчання полягає в тому, що ви навчаєтесь на практиці – разом зі своїми одногрупниками ви вивчаєте та відточуєте на практиці отримані навички протягом всього строку навчання

Навчання на другому ступені підходить:

 • тим, хто хоче здобути кваліфікацію “Психодрама-терапевт”
 • тим, хто хоче навчитись психодрамі та практикувати як психолог у цьому методі
 • тим, хто хоче поринути у творчу філософію психодрами, інтегрувати її у власне особисте та професійне життя


До навчальної програми зараховуються студенти з вищою освітою і сертифікатом про завершення навчання на І ступені психодрами після співбесіди з куратором програми

Навчання на другому ступені складається з різних частин, кожна з яких спрямована на те, щоб ви отримали більш глибоке уявлення про психодраму, ставали більш професійними в своїх навичках, та розширювали свій особистісний досвід, як майбутній психодрама-терапевт

До процесу навчання і обов’язкових умов входять:

 • 15 триденних тематичних модулів
 • позааудиторна роботи в малих групах 
 • прослуховування лекційного матеріалу
 • ведення рольового щоденника
 • написання довгострокових кейсів по роботі з клієнтом або групою
 • отримання досвіду індивідуальної терапії
 • написання протоколів роботи в малих групах
 • отримання досвіду групової терапії
 • участь у науково-практичних конференціях
 • отримання супервізії в різних форматах
 • участь у виїзних інтенсивах


Теми навчальних циклів:

1.Психодрама як метод. Ціль та структура прграми. Основні поняття в психодрамі. Введення у роль, деролінг, побудова простор

2.Структура психодраматичної дії.Обмін ролями, фокусування протагоніста, контракт, сцена, дзеркало. Завершення дії

3.Базові психодраматичні навички: внутрішній монолог, дублювання, апарте. Функції та види розігріву. Структура вправ

4.Взаємодія протагоніста із соціумом, “соціальний атом”. Вступ до соціометрії. Навички та рівні шерінга

5.Супервізійний модуль

6.Теорія ролей: стадії та етапи рольового розвитку. Інтре/інтра психічна драма, віньєтка та її структура.

7.Робота з інтенсивними почуттями. Феноменологія

8.Робота з горем, втратою, травмою, насиллям

9.Робота з сімейною історією 

10.Супервізійний модуль/ Знайомство з ролями директора. Стратегії роботи

11.Види протагоністів, характерологічні особливості, основи психопатології

12.Психосоматика, психодраматична робота з тілом та сексуальними проблемами 

13.Група, організація, рольовий тренінг, соціодрама

14.Передсертифікаційна супервізія

15.Сертифікаційний показ драматизації директорів-учасників. Самоаналіз робіт. Супервізія

Тривалість навчальної програми ІІ ступеню за стандартами FEPTO – 3,5 роки. Триденні модулі проходять з періодичністю раз на 3 місяці. Виконання обов’язкових умов студент регулює сам згідно до навчального плану, своїх можливостей та рекомендацій куратора програми

Після успішного виконання всіх обов’язкових умов навчання та захисту кваліфікаційної практичної роботи вам надається кваліфікація “Психодрама-терапевт”


ІІІ ступінь. Директорський курс


Студенти, які успішно завершили навчання на ІІ ступені, мають можливість продовжити професійну освіту на наступному ступені — Директорському курсі, де вони отримають практичні знання для роботи з терапевтичною групою, а також з деякими специфічними темами, щовимагають певних додаткових навичок та умінь

Директорський курс – це просунутий курс підготовки фахівців у психодраматерапії. Він складається з 9 триденних циклів (7 навчальних + підготовка + сертифікація) та орієнтований на тих, хто планує або вже почав використовувати психодраму у своїй практичній роботі, а також для тих, хто зацікавлений у цьому, але йому потрібна професійна допомога.

Програма Директорського курсу спрямовано навчання роботі з групою та формування вміння дивитися світ «через призму психодрами».

Психодрама I рівня,очно-заочно

6 зустрічей

Дата старту: 08 червня 2024 року

Час проведення:

 • Онлайн: субота-неділя з 10:00 до 18:00
 • Офлайн: 14-18.07 з 10:00-18:30 (16.07-вихідний)

Формат: очно-заочний

Вартість програми: 18000 грн (3000 грн/зустріч)

 • Обмежена кількість місць:
  група від 12 до 15 учасників
Для кого та про що програма:

«Діяти цілюще, ніж говорити».

Психодрама – міжособистісно-орієнтований метод. Його особливість полягає в тому, що людина представляє свої почуття та переживання у групі не лише словами, а й виражає їх через жести, рухи, дії, постановку різних сцен. Ці сцени імітують або створюють заново найрізноманітніші природні та уявні ситуації: конфлікти та співробітництво, зустрічі та прощання, робітники, любовні та дружні відносини. У грі створюється максимально наближена до життя модель взаємин людини зі світом, іншими людьми, самим собою.

“Психодрама показана всім, у кого були чи є батьки”

Якоб Леві Морено.


Участь у програмі дає можливість:

 • набути клієнтський досвіду участі у психодраматичній групі (робота у групі за індивідуальним запитом), так і як груповий учасник, отримуючи коментарі щодо психодраматичного методу;
 • познайомитися з методом, випробувати, відчути його на собі та почати розуміти «зсередини»;
 • побачити можливості використання методу психодрами як в індивідуальній (монодрамі), так і груповій роботі з клієнтами;
 • за бажання у майбутньому продовжити більш поглиблене навчання на 2-му професійному ступені освітньої програми з психодрами. У групі ви зможете на собі випробувати та відчути суть психодрами.


Програма адресована учасникам: 

 • початківцям професійного шляху у галузі практичної психології; тим, хто цікавиться своїм особистісним розвитком і перебуває в пошуках особистого «Я»; 
 • а також фахівцям, які мають досвід практичної роботи та бажають розширити рівень своєї професійної компетентності; 
 • бажаючим покращити сімейні стосунки, стосунки з дітьми та оточуючими; 
 • тим, хто змінив місце проживання і бажає прискорити адаптацію; 
 • бажаючим зрозуміти та здійснити свої цілі; 
 • тим, хто пережив травму та стрес; 
 • усвідомлюючим труднощі в житті та страх перед прийняттям рішення;
 • а найголовніше, що робить кроки назустріч собі, своїм потребам, бажанням, що уможливлює поліпшення якості життя.

Запрошуємо до груп людей і психологів, кому важливо себе впізнавати та покращувати якість життя, підвищити кваліфікацію в методі психодрами.

Зміст, розклад та вартість курсу:

❗️Програма курсу з Психодрами ХІГіП: 

 1. Знайомство з методом. Визначення цілей учасників. Історія виникнення і становлення методу. Теоретичні основи методу. 
 2. Базові поняття і принципи психодрами. ( Спонтанність, теле, креативність, «консерви», реальність, інсайт, катарсис та інші). Структура психодраматичної сесії та її фази, короткі віньєтки.
 3. Техніки психодрами. ( Базові :побудова сцени, введення в роль, дублювання, обміну, дзеркала, додаткові : апарте, самопрезентації, монолог; техніки, пов’язані з минулим і майбутнім, футуропрактика; техніки , пов’язані з поняттям реальності «надреальність» ) 
 4. Теорія ролей Я.Л. Морено, поняття ролі. Знайомство з рольовими рівнями. Ролі в психодрамі. (Ролі ведучого, ролі учасників)  
 5. Групова психотерапія – напрямок психодрами. Група – модель світу. Соціометрія і групова динаміка. «Соціальний атом»
 6. Форми і види психодрами (рольові ігри, імпровізаційні ігри, соціодрама, бібліодрама, аксіодрама, монодрама; інтер та інтра психічна психодрама; центрована на індивіді, групі, темі) – очно в рамках Інтенсива ХІГіП в Карпатах.

Після закінчення повної програми учасники отримують сертифікат першого ступеня Харківського Інституту Гештальта та Психодрами. 

Загальна кількість годин – 84.

Надалі, можливо продовжити навчання в освітній програмі ІІ ступеня (зі здобуттям кваліфікації психодраматерапевта).

❗️Розклад курсу з Психодрами ХІГіП: 

 • 1 зустріч онлайн: 08-09.06.24
 • 2,3,4 зустрічі очно: 14-18.07 (в рамках інтенсиву ХІГіП, м. Яблуниця Івано-Франківська область, готель Forest Hill: 14-15.07.24, 16.07-вихідний, 17-18.07.24)
 • 5 зустріч онлайн: 24-25.08.24
 • 6 зустріч онлайн: 21-22.09.24

Очно-заочний формат: онлайн субота-неділя з 10:00 до 18:00 (з перервою на обід)

Очний формат: 14-15.07, 17-18.07 (16.07-вихідний)- з 10.00-18.30


❗️Вартість повного курсу 18000 грн. Зарахування до групи відбувається при 100% передоплаті першої зустрічі на початок роботи групи (3000.00 грн).

Оплата навчання:

 1.  При повній оплаті діє знижка 10% (вартість навчання -16200 грн);
 2. 1 зустріч онлайн -3000 грн. 2,3,4 зустріч – 4 дні очно (с.Яблуниця, Івано-Франківська обл.) – 12.000грн., 
  5 зустріч онлайн – 3000 грн, 6 зустріч онлайн – 3000 грн.;
 3.  При сплаті за 1 і останню зустріч (6000 грн) можливо оформити розтермінування на 3 платежі від Моно банк (подробиці дізнавайтесь у менеджера).


❗️Попередній запис обов’язковий:

+38 050 530 55 43 

менеджер Наталя Мисюк

*ХІГіП не приймає на навчання студентів з РФ

Ведучі програми:

Ведуча групи:
Гриценко Світлана
– тренерка Харківського Інституту Гештальта та Психодрами, сертифікований психодраматерапевт, сертифікат про навчання у міжнародному проекті “Психодрама он-лайн: проблеми, пошуки, рішення”, гештальт-терапевт, практикуючий психолог.

Асистент:
Наталя Мисюк
– психолог