Навчання психодрамі в ХІГіП

Психодрама

Навчання психодрамі в ХІГіП проходить згідно з методологією та стандартами FEPTO (The Federation of European Psychodrama Training Organisations) та Етичним кодексом професійної спілки психодрама-терапевтів


Три ступені навчання психодрамі в ХІГіП

Навчання складається із декількох ступенів: починаючі від знайомства з методом до поглиблення у професію та тонкощів роботи з різними категоріями клієнтів

І ступень. Учебно-терапевтическая группа

I ступінь психодрами присвячений саморозкриттю, відриттю власної спонтанності, зростанню особистісної самосвідомості та отриманню базового уявлення про психодраму, як метод

Навчання на першому ступені підходить:

 • психологам, соціологам, психотерапевтам та студентам відповідних спеціальностей
 • тим, хто хоче здобути професійну освіту в психодраматичному підході
 • всім, хто зацікавлений в особистісному зростанні, знайомстві з собою, підвищенні соціальної компетентності та особистої ефективності
 • всім, хто працює з людьми і хотів би поліпшити якість спілкування (керівні посади, педагоги, люди зі сфери послуг, медики, юристи, HR-фахівці тощо)
 • всім, хто хоче побачити і відчути на собі можливості психодрами у індивідульній та груповій роботі


Теми навчальних модулів:

1) Знайомство, визначення особистих цілей кожного учасника. Структура психодраматичної сесії

2) Історія метода. Методологія та техніки психодрами

3) Інтерпсихічна та інтрапсихічна реальність в психодрамі. Відповідальність та вибір. Робота з агресією

4) Соціометрія та групова динаміка. Роль ведучого групи

5) Психосоматика

6) Тема часу: робота з минулим та майбутнім. Робота зі снами та фантазіями

7) Криза та травма

8) Завершальний модульНавчальна програма проходить у форматі учбово-терапевтичної групи та складається з 8 дводенних модулів з періодичністю раз у 1-2 місяці. Також студентам першого ступеню пропонується пройти 10 годин індивідуальної терапії у рекомендованих терапевтів ХІГіП

Після завершення ви отримуєте сертифікат Харківського Інcтітута Гештальта і Психодрами, а також можете продовжити навчання на другому ступені професійної підготовки психодрама-терапевтів


ІІ ступень. Профессиональная подготовка психодрама-терапевтов

ІІ ступінь професійної підготовки психодрама-терапевтів присвячений безпосередньо поглибленню у вивчення психодрами як метода

Особливість навчання полягає в тому, що ви навчаєтесь на практиці – разом зі своїми одногрупниками ви вивчаєте та відточуєте на практиці отримані навички протягом всього строку навчання

Навчання на другому ступені підходить:

 • тим, хто хоче здобути кваліфікацію “Психодрама-терапевт”
 • тим, хто хоче навчитись психодрамі та практикувати як психолог у цьому методі
 • тим, хто хоче поринути у творчу філософію психодрами, інтегрувати її у власне особисте та професійне життя


До навчальної програми зараховуються студенти з вищою освітою і сертифікатом про завершення навчання на І ступені психодрами після співбесіди з куратором програми

Навчання на другому ступені складається з різних частин, кожна з яких спрямована на те, щоб ви отримали більш глибоке уявлення про психодраму, ставали більш професійними в своїх навичках, та розширювали свій особистісний досвід, як майбутній психодрама-терапевт

До процесу навчання і обов’язкових умов входять:

 • 15 триденних тематичних модулів
 • позааудиторна роботи в малих групах 
 • прослуховування лекційного матеріалу
 • ведення рольового щоденника
 • написання довгострокових кейсів по роботі з клієнтом або групою
 • отримання досвіду індивідуальної терапії
 • написання протоколів роботи в малих групах
 • отримання досвіду групової терапії
 • участь у науково-практичних конференціях
 • отримання супервізії в різних форматах
 • участь у виїзних інтенсивах


Теми навчальних циклів:

1.Психодрама як метод. Ціль та структура прграми. Основні поняття в психодрамі. Введення у роль, деролінг, побудова простор

2.Структура психодраматичної дії.Обмін ролями, фокусування протагоніста, контракт, сцена, дзеркало. Завершення дії

3.Базові психодраматичні навички: внутрішній монолог, дублювання, апарте. Функції та види розігріву. Структура вправ

4.Взаємодія протагоніста із соціумом, “соціальний атом”. Вступ до соціометрії. Навички та рівні шерінга

5.Супервізійний модуль

6.Теорія ролей: стадії та етапи рольового розвитку. Інтре/інтра психічна драма, віньєтка та її структура.

7.Робота з інтенсивними почуттями. Феноменологія

8.Робота з горем, втратою, травмою, насиллям

9.Робота з сімейною історією 

10.Супервізійний модуль/ Знайомство з ролями директора. Стратегії роботи

11.Види протагоністів, характерологічні особливості, основи психопатології

12.Психосоматика, психодраматична робота з тілом та сексуальними проблемами 

13.Група, організація, рольовий тренінг, соціодрама

14.Передсертифікаційна супервізія

15.Сертифікаційний показ драматизації директорів-учасників. Самоаналіз робіт. Супервізія

Тривалість навчальної програми ІІ ступеню за стандартами FEPTO – 3,5 роки. Триденні модулі проходять з періодичністю раз на 3 місяці. Виконання обов’язкових умов студент регулює сам згідно до навчального плану, своїх можливостей та рекомендацій куратора програми

Після успішного виконання всіх обов’язкових умов навчання та захисту кваліфікаційної практичної роботи вам надається кваліфікація “Психодрама-терапевт”


ІІІ ступень. Директорский курс


Студенти, які успішно завершили навчання на ІІ ступені, мають можливість продовжити професійну освіту на наступному ступені — Директорському курсі, де вони отримають практичні знання для роботи з терапевтичною групою, а також з деякими специфічними темами, щовимагають певних додаткових навичок та умінь

Директорський курс – це просунутий курс підготовки фахівців у психодраматерапії. Він складається з 9 триденних циклів (7 навчальних + підготовка + сертифікація) та орієнтований на тих, хто планує або вже почав використовувати психодраму у своїй практичній роботі, а також для тих, хто зацікавлений у цьому, але йому потрібна професійна допомога.

Програма Директорського курсу спрямовано навчання роботі з групою та формування вміння дивитися світ «через призму психодрами».